فرودگاه ای بین المللی ایران

در بین ۹۰ فرودگاهی که در کشور در حال ارائه خدمات هستند و یا در دست احداث اند، تنها ۱۳ فرودگاه بین المللی داریم. از آنجا که فرودگاه های بین المللی دارای اهمیت بیشتری هستند و بحث خدمت رسانی به مسافرین دیگر سرزمین هاست، سطح کیفی خدمات به کار رفته در این فرودگاه ها نیز بهتر و بیشترند. همچنین تقریبا تمام فرودگاه های بین المللی که در ایران داریم، به لحاظ دسته بندی در فهرست بهترین فرودگاه های ایران نیز قرار می گیرند.

[wp_ad_camp_1]

فهرست پر رفت و آمدترین فرودگاه های ایران

حال با این پیش زمینه فرودگاه های داخلی و فرودگاه هایی که در کشور بین المللی هستند را به شما معرفی می کنیم. تمام فرودگاه هایی که در حال حاضر در کشور داریم عبارتند از :

شهرکد ایکائوکد یاتانام فرودگاهنوع
آبادانOIAAABDفرودگاه بین‌المللی آبادانمرز هوایی
اراک AJKفرودگاه اراکمرز هوایی
ارومیهOITROMHفرودگاه شهید باکریمرز هوایی
اهواز AWZفرودگاه بین‌المللی اهوازمرز هوایی
ایلامOICIIILفرودگاه شهدای ایلاممرز هوایی
بجنورد BJBفرودگاه بجنوردمرز هوایی
بم BXRفرودگاه بممرز هوایی
بندر بوشهرOIBBBUZفرودگاه بوشهرمرز هوایی
بندر لنگه BDHفرودگاه بندرلنگهمرز هوایی
بندر چابهارOIZCZBRفرودگاه کنارکمرز هوایی
بیرجند XBJفرودگاه بیرجندمرز هوایی
جزیره قشم  فرودگاه جنوبی قشممرز هوایی
رشتOIGGRASفرودگاه رشتمرز هوایی
رفسنجانOIKRRJNفرودگاه رفسنجانمرز هوایی
ساریOINZSRYفرودگاه بین‌المللی دشت ناز ساریمرز هوایی
سبزوارOIMSAFZفرودگاه سبزوارمرز هوایی
سنندجOICSSDGسنندجمرز هوایی
عسلویه YEHفرودگاه عسلویهمرز هوایی
عسلویه PGUفرودگاه خلیج فارسمرز هوایی
لامردOISRLFMفرودگاه لامردمرز هوایی
همدانOIHHHDMفرودگاه همدانمرز هوایی
کرمانOIKKKERفرودگاه بین‌المللی کرمان(فرودگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی)مرز هوایی
کرمانشاهOICCKSHفرودگاه بین‌المللی کرمانشاه (فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی)مرز هوایی
گرگانOINGGBTفرودگاه گرگانمرز هوایی
آباده  فرودگاه آباده[۲]در دست ساخت
قمOIIQ فرودگاه بین‌المللی قمدر دست احداث
سقزفرودگاه سقزدر حال احداث
فردوسفرودگاه فردوسدر حال احداث
آبدانان  فرودگاه آبدانانداخلی
آغاجاری AKWفرودگاه آغاجاریداخلی
ایرانشهرOIZIIHRفرودگاه ایرانشهرداخلی
بابلسر BBLفرودگاه بابلسرداخلی
بندر ماهشهرOIAMMRXفرودگاه ماهشهرداخلی
بهبهان  فرودگاه بهبهانداخلی
بهرگان، (امام‌حسن) IAQفرودگاه بهرگانداخلی
جاسکOIZJ فرودگاه جاسکداخلی
جزیره ابوموسی AEUفرودگاه ابوموسیداخلی
جزیره لاوانOIBVLVPفرودگاه لاوانداخلی
جهرمOISJJARفرودگاه جهرمداخلی
جیرفتOIKJJYRفرودگاه جیرفتداخلی
خرم‌آبادOICKKHDفرودگاه خرم‌آبادداخلی
خویOITKKHYفرودگاه خویداخلی
دارابOISD فرودگاه دارابداخلی
دزفولOIADDEFفرودگاه دزفولداخلی
رامسرOINRRZRفرودگاه رامسرداخلی
سراوانOIZS فرودگاه سراوانداخلی
سرخسOIMCCKTفرودگاه سرخسداخلی
سروستان  فرودگاه سروستانداخلی
سمنانOIIS فرودگاه سمنانداخلی
طبسOIMTTCXفرودگاه طبسداخلی
فساOISFFAZفرودگاه فساداخلی
قزوینOIIA فرودگاه آزادی قزوینداخلی
قزوینOIIKGZWفرودگاه قزوینداخلی
ماکوOITU فرودگاه ماکوداخلی
مراغهOITMACPفرودگاه سهندداخلی
مسجدسلیمانOIAI فرودگاه مسجد سلیمان(فرودگاه شهید آسیایی)داخلی
نوشهرOINNNSHفرودگاه نوشهرداخلی
پیرانشهرOITHKHAفرودگاه خانهداخلی
کاشان KKSفرودگاه کاشانداخلی
کلالهOINEKLMفرودگاه کلالهداخلی
گنبد کاووس  فرودگاه گنبد کاووسداخلی
گچسارانOIAHGCHفرودگاه گچسارانداخلی
اصفهانOIFMIFNفرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهانبین‌المللی
بندرعباس BNDفرودگاه بین‌المللی بندرعباسبین‌المللی
تهرانOIIEIKAفرودگاه بین‌المللی امام خمینیبین‌المللی
جزیره قشمOIKQGSMفرودگاه دیرستانبین‌المللی
جزیره کیشOIBKKIHفرودگاه بین‌المللی کیشبین‌المللی
شهرستان لارستانOISLLRRفرودگاه بین‌المللی لارستانبین‌المللی
مشهدOIMMMHDفرودگاه بین‌المللی مشهد (فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد)بین‌المللی
کرجOIIP فرودگاه بین‌المللی پیامبین‌المللی
اردبیل ADUفرودگاه بین المللی اردبیلبین المللی
تبریزOITTTBZفرودگاه شهید مدنی تبریزبین المللی
تهرانOIIITHRفرودگاه بین‌المللی مهرآبادبین المللی
پارس‌آبادOITPPFQفرودگاه بین المللی پارس‌آباد مغانبین المللی
یزدOIYYAZDفرودگاه شهید صدوقیبین المللی
جمOIBJKNRفرودگاه توحید جماختصاصی
ارس  پایگاه هوایی قزل قشلاق 
امیدیهOIAJOMIپایگاه هوایی امیدیه (پنجم شکاری) 
بندرعباس HDRفرودگاه هوادریا 
تهرانOIID پایگاه هوایی دوشان‌تپه 
جزیره خارگOIBQKHKفرودگاه خارک 
خررود  فرودگاه خررود 
سمنان  پایگاه هوایی نایین 
فیروزآباد (ری)  فرودگاه فیروزآباد 
محمودآباد (اصفهان)  فرودگاه محمودآباد (اصفهان) 
محمودآباد (شیراز)  فرودگاه محمودآباد (شیراز) 
مراوه‌تپهOIMX پایگاه هوایی شوگا 
منظریه (اصفهان)OIIC فرودگاه کوشک نصرت 
مهترکلاته  فرودگاه مهترکلاته 
وایقان  پایگاه هوایی وایقان 

قدیمی ترین فرودگاه ایران

با شروع بهره برداری و استخراج چاههای نفت مسجد سلیمان، نخستین فرودگاه ایران یک قرن پیش تاسیس شد. پرواز های فرودگاه مسجد سلیمان توسط هواپیمایی کی ال ام و بریتیش ایرویز انگلیش انجام می گرفت. امروزه این فرودگاه غیر فعال است.

بزرگترین فرودگاه های ایران

در حال حاضر فرودگاه بین المللی امام خمینی با ظرفیت جابه جایی نزدیک به 7 میلیون مسافر بزرگترین فرودگاه ایران می باشد. لازم به ذکر است که با افتتاح فرودگاه سلام به تازگی پروازهای داخلی نیز در این فرودگاه انجام خواهند گرفت.

بهترین فرودگاه های ایران

در کنار فرودگاه بین المللی امام خمینی و همچنین فرودگاه مهرآباد تهران که جز شلوغ ترین فرودگاه های ایران هستند عنوان بهترین فرودگاه های کشور را نیز از آن خود کرده اند. در این بین فرودگاه‌های مشهد، اصفهان، تبریز، کیش، قشم و شیراز در رتبه بعدی نیز قرار دارند.