لیست شرکت های هواپیمایی ایران

در ابتدا لیستی از تمام شرکت های هواپیمایی ارائه داده و بعد از آن هرکدام را معرفی می کنیم. مجموع تعداد شرکت های هواپیمایی فعال و غیر فعال بسیار زیاد است و برخی از این شرکت ها علاوه بر فعالیت در زمینه حمل مسافر در زمینه حمل بار و خدمات ویژه هوایی نیز فعال هستند. برخی از این هواپیمایی ها نیز به طور کامل غیر فعال هستند یا در وضعیت تعلیق قرار دارند.

[wp_ad_camp_1]

شرکت های هواپیمایی ایران – ایرلاین‌های ایرانی را بشناسید!

حدود ۶۰ سال از زمانی که قدیمی ترین ایرلاین امروز، یعنی ایران ایر (هما) با ادغام دو هواپیمایی به وجود می آمد گذشته است. سال ۱۳۴۰ بود که بر اثر ادغام دو هواپیمایی Iranian Airways و Persian Airways شرکت هواپیمایی ایران ایر به وجود آمد. این شرکت همچنان در حال فعالیت است، اما در طول این سال ها و تا امروز شرکت های هواپیمایی جدیدی به وجود آمده اند. بیشتر این هواپیمایی ها امروز فعال هستند، اما برخی از آنها در سالهای گذشته یا از فعالیت دست کشیده اند یا مجوز آن ها باطل شده است. در این مقاله قرار است تمام شرکت های هواپیمایی فعال و غیر فعال ایران را به شما معرفی کنیم.

شرکت هواپیمایینوع فعالیت
هواپیمایی ماهانحمل مسافر و حمل بار
هواپیمایی ایران ایر (هما)حمل مسافر و حمل بار
هواپیمایی نفت (کارون)حمل مسافر و حمل بار
هواپیمایی سپهرانحمل مسافر و حمل بار
هواپیمایی معراجحمل مسافر و حمل بار
هواپیمایی آتاحمل مسافر و حمل بار
هواپیمایی ساهاحمل مسافر و حمل بار
هواپیمایی قشم ایرحمل مسافر و حمل بار
هواپیمایی تابان ایرحمل مسافر و حمل بار
هواپیمایی کیش ایرحمل مسافر و حمل بار
هواپیمایی کاسپینحمل مسافر و حمل بار
هواپیمایی آسمانحمل مسافر و حمل بار
هواپیمایی ایران ایرتورحمل مسافر و حمل بار
هواپیمایی تفتانحمل مسافر
هواپیمایی اترکحمل مسافر و حمل بار
هواپیمایی زاگرسحمل مسافر و حمل بار
هواپیمایی وارشحمل مسافر
هواپیمایی پویاحمل مسافر و حمل بار